Het geheim van het elementaire wezen van de Wereld-Humor

 

Op weg naar een nieuwe toekomstige aarde ontwikkeling

Je zou kunnen zeggen; het lachen vergaat ons in deze tijd. Toch is het belangrijk te weten dat we met lachen en humor, als tegenkracht voor alle ongerijmdheden om ons heen, leren om ons niet uit het veld te laten slaan. Maar wat is er nodig om iets te kunnen veranderen aan de wereld zoals die nu is?
Elk mens van goede wil helpt mee aan het banen van een weg naar een nieuwe tijdsgeest, een nieuwe aarde ontwikkeling. Met ons streven (onze intenties) het goede te willen doen verbinden we ons op een nieuwe manier(opnieuw) met de geestelijke wereld. We worden ons bewuster van wat er in onze ziel leeft (zie ook Nieuwsbriefnr.13) zodat we zielenkwaliteiten als goedheid, echtheid, zorgvuldigheid, kennis/inzicht en innerlijk weten kunnen ontwikkelen.
Naast onze dagelijkse plichten die bij het leven horen is het belangrijk dat we ons levenstempo verlagen en de tijd nemen voor meditatie en het bestuderen van geesteswetenschappen. Het is niet nodig veel aandacht te geven aan de chaos om ons heen waarin steeds meer dualiteit, strijd, grote onwaarheden en leugens ontstaan.
Door hard te werken aan ons zelf ontwikkelen we geestkrachten (krachten tegen dualiteit en afscheiding) waarmee we ons kunnen verbinden met gelijkgestemde mensen op aarde én met de geestelijke wereld.
We kunnen zo weliswaar niet altijd in de zichtbare wereld resultaten boeken, maar wel de nieuwe tijdgeest verlevendigen en daarmee het pad vrij maken voor een nieuwe cultuur.
Bernard Lievegoed (1) schrijft daarover in zijn boek `Over de redding van de ziel`
(Hij vraagt zelfs aan de uitgever dit in grote letters te drukken) het volgende;

 

Het is nog niet de tijd om te oogsten! Het is nu de tijd om kiemen te planten, die in een latere tijd vrucht zullen dragen

 

De geestelijke wereld wordt weer tot een realiteit
De grote leider in de wereldontwikkeling in onze tijd is Aartsengel Michaël. Hij is de dienaar van Christus (de Christusbode) die het licht van de zonnewijsheid, de kosmische intelligentie naar de aarde bracht waarmee de mensheid de vrijheid kreeg om zelf te leren denken. (Zie ook nieuwsbrief 11 onder: het ontwikkelen van ons denken.)
Zijn tijdperk dat in 1897 is begonnen en 300 tot 400 jaar zal duren, laat oude vastgeroeste structuren in de samenleving uiteenvallen.
Alles wat niet zuiver is wordt door het licht van de zonnewijsheid/ het Christuslicht beschenen, waardoor al het donker, niet alleen in de wereld om ons heen maar ook uit ons zelf, tevoorschijn komt. Daarmee wil hij bewerken dat de geestelijke wereld voor de mensheid weer tot een realiteit wordt.
De mens die moedig werkt aan het doorleven en loslaten van oude gewoonte patronen, onzekerheden over gezondheid en levensomstandigheden en de zorg over dierbaren, ontwikkeld geestelijke zonnewarmte (hartewarmte). Deze warmte stroomt de geestelijke wereld in en wordt in grote dank door Aartsengel Michaël ontvangen, waarna hij ze gevuld met sprankelende levensenergie/kracht weer terugzend. Dat is zijn hulp aan de mens van goede wil die werkt aan zichzelf.


We hebben verleerd om onszelf te lachen
Om eerlijk naar het donker in onszelf te leren kijken hebben we niet alleen moed nodig maar ook humor. De moeilijkheid is dat we gewend zijn om steeds maar in het hoofd bezig te zijn waardoor we onszelf veel te serieus nemen. Leren lachen om je zelf helpt om het hoofd te relativeren en het bevrijd je van donkere knopen uit je ziel.
Mensen van goede wil, die door hun levenservaringen wijs geworden zijn, en veel goeds te weeg hebben gebracht in de wereld, zoals bijvoorbeeld de Dalai Lama, Bisschop Desmond Tutu, Nelson Mandela en ook Barak Obama, kenmerken zich, ondanks de vele ontberingen en tegenkrachten die zij moesten ondergaan, door hun uitstekende humor en aanstekelijke lach. Ook Rudolf Steiner stond bekent om zijn humoristische anekdoten, waarbij hij iedereen hartelijk liet lachen.
Een prachtig en zeer passende uitspraak over lachen (op het internet gevonden) luidt;

 

Immer wenn du lachst stirbt irgendwo ein Problem
(Als je lacht verdwijnt altijd ergens een probleem)

 

Over het verschijnen van het wezen van de Wereld-humor
In Dornach (Zwitserland) in het Goetheanum (2) (3), de Michaëls school voor geesteswetenschappen, staat in een hoge ruimte een door Rudolf Steiner, met assistentie van de kunstenares Edith Marion, vervaardigde houtsculptuurgroep (9,5 meter hoog) die in zijn geheel de mensheidsrepresentant wordt genoemd. De groep bestaat uit een afbeelding van de etherische Christus, die tussen Lucifer linksboven en Ahriman rechtsonder staat. Samen beelden ze de weg van de toekomstige mensheidsontwikkeling uit.

Bij het ontstaan van deze groep heeft de spontane opmerking van Mieta Wallner (een van de vaste medewerksters1853-1954) heel wat teweeggebracht, zei riep uit;

 

`Aber, Herr Doktor, die Gruppe fällt nach rechts um, sie ist nicht im Gleichgewicht! Rudolf Steiner zei, na kort met zichzelf te hebben overlegd; `Ja, Sie haben recht`.

 

Direct de volgende dag voegde Rudolf Steiner een raadselachtige gestalte aan de sculptuurgroep toe. Als uit een rots gehouwen was er een wezen tevoorschijn gekomen. De asymmetrische trekken in zijn gezicht wijzen op een sterke verbinding met de etherische wereld, omdat in die wereld alles levendig beweeglijk en asymmetrisch is. Het wezen kijkt met humor over de rand van de rotsen toe op het hele gebeuren. Dit duidt tevens op het geheim wat hij in zich draagt. Hij helpt de mens bij het vinden van het juiste midden en is daarmee een hoeder van het evenwicht! Het thema evenwicht is tegelijkertijd ook het hoofdthema van de houtsculptuur groep; `het vinden van evenwicht tussen Lucifer en Ahriman`. De hoofdfiguur (in het midden), de toekomstige mens, is een afbeelding van de etherische Christus.
De aanwezigheid van het elementaire wezens van de Wereld-humor wijst de mens
op een voortdurende inwerking van de etherische Christus op de aarde en de mensheid.

Uitgedrukt in de woorden van Christus (Matthias28,20);

 

`En zie ik ben bij jullie, alle dagen, tot aan het einde der wereld`.

 

Over het ontstaan en de werkwijzen van Lucifer en Ahriman

 

Over hun ontstaan
Naast de Engelen, de Aartsengelen en de hogere Archaïsche-engelen, die met elkaar de Goddelijke wereld, dus Christus dienen, hebben zich van elk der drie categorieën wezens geleidelijk zelfstandig gemaakt en uiteindelijk geheel afgesplitst. Sinds die tijd dienen deze engelen niet meer de goddelijke schepping, maar hun eigen wil waarmee ze hun invloed uitoefenen op de wereld. Dat is de reden dat ze ook wel dienaren van het boze of de representanten van de Antichrist worden genoemd. (4)
Het was Aartsengel Michaël, die als eerste Lucifer en later Ahriman naar de Aarde heeft verbannen. Hij voorzag dat de mensen de impulsen van zowel Lucifer als Ahriman nodig hadden om zich in vrijheid, door het kwade heen, tot zelfbewuste liefdevolle mensen te kunnen ontwikkelen. (5)

 

Over hun werkwijze
Ze proberen de mensheid te verdelen, door overal waar dat mogelijk is een sfeer van dualiteit te creëren, wat het tegenovergestelde is van verbroedering en warmte.
Zowel Lucifer als Ahriman verleiden de mens, elk op geheel eigen wijze, om eenzijdig te worden en zich eenzijdig te ontwikkelen.
De sfeer van Ahriman bestaat uit materialisme en mechanisatie. Hij wil dat de wereld gelijk een goed lopende machine wordt. Dus alles moet snel en in weinig tijd tot stand komen, zodat de mens geen tijd meer heeft om te beseffen wat er in werkelijkheid aan de hand is. Hij wil door alles te versnellen, dat we de innerlijke verbinding met wat we aan het doen zijn verliezen en daarmee tevens de verbinding met onze ziel kwijtraken.

Snelle oplossingen zoeken zoals nu in de coronacrisis, zijn ook een deel van Ahrimans plan om de geest steeds meer buiten te sluiten. Zodra men Ahriman tegenwerkt, heerst er verdeeldheid en volgt er sociale uitsluiting. Dit is pas een begin van zijn poging om de mens van de geestelijke wereld af te sluiten.
(in brief 12 over het immuunsysteem is aangeduid dat er vaccinaties zullen ontstaan die het spirituele vermogen van de mens zullen afsluiten. Rudolf Steiner zegt over deze vaccinaties dat die pas in de volgende cultuurperiode plaats zullen vinden – dus in de periode vanaf 3573. Al wordt deze ontwikkeling nu natuurlijk al wel voorbereid.)

Lucifer wil de mens tot morele automaten omvormen. Hij verleidt en lokt de mens weg van die amorele aarde, om uiteindelijk te worden als een engel gelijk, zonder vrijheid en ook zonder fysiek lichaam.

 

De verleidende sferen waar we in ons leven mee te maken krijgen zijn dus;
Weg van de aarde, of juist diep de materiële wereld in.

 

Hoe we bruggenbouwers kunnen worden
Aartsengel Michaël wil dat de mens in vrijheid het juiste midden leert vinden tussen de twee sferen van Lucifer en Ahriman. (Lucifer en Ahriman denken daar natuurlijk anders over. Zij willen het goddelijke plan vernietigen en ieder op eigen wijze de macht over de mensheid verkrijgen)
Door de moeilijkheden, waar we allemaal mee te maken hebben in het leven, worden we steeds getest, `hoe staan we zelf tegenover dit probleem`? Staan we stil bij wat we werkelijk voelen, of laten we ons `denken` de boventoon voeren? Als we alleen maar voelen (zweven) gaan we de weg van Lucifer, weg van de aarde. Als we alleen maar denken (verstarren) gaan we de weg van Ahriman en komen we in een levenloze aarde terecht.
Door het vinden van evenwicht (het juiste midden), zullen voelen en denken (hart en verstand) leren samenwerken (smelten). Dan gaan we de weg van verbroedering en liefde, de weg van Christus.
Met dit evenwicht worden we tot bruggenbouwers (werkers voor het goddelijke plan) en ontwikkelen geestkracht en wordt ons lagere Zelf (ons ego) langzaam omgevormd tot een brug naar ons hogere Zelf (dat zich in de geestelijke wereld bevindt).
Willen we op deze weg (van geestelijk bewustzijn) stevig op de aarde blijven staan, hebben we een behoorlijk portie humor nodig.
Kunnen lachen om jezelf is iets puur menselijks en betekent aardekracht.

 

De boodschap van het elementaire wezen van de Wereld-Humor
Waarachtig lachen bestaat niet zonder ernst en huilen.
Zonder humor kunnen we niet wakker worden voor de geestelijke wereld. Humor maakt ons beweeglijk, en buigzaam, we verwerven daarmee een flexibele, ik zou haast zeggen elastische houding die nodig is om naar de geestelijke wereld toe te groeien. Het helpt ons onzelfzuchtig/onbaatzuchtig te worden met een denken dat niet verstart (afgebakend) is. Emoties daarentegen, zoals sentimentaliteit, hebben altijd een bijsmaak van egoïsme en zijn geen zuivere gevoelens. Grappig zijn kan elk mens met een kwinkslag of gevatheid uit zijn verstand. Echte humor daarentegen stijgt van binnenuit op naar het hart, is niet te beteugelen en laat de mens vrijuit lachen.
Lachen heeft over het algemeen een gezond makende werking op de mens. Het is een geestelijke uitdrukking van ons ik, die als geestelijkheid (geestigheid) uit ons innerlijke omhoogstijgt.
Bij het lachen ademen we uit waardoor ons astraallichaam (onze ziel) als het ware wijder wordt en zich van vastzittende structuren bevrijdt. Een glimlach die diep uit ons binnenste opwelt is zelfs al genoeg om warmte te verspreiden en de mensen om ons heen in hun zielengebied (hart) aan te raken.
Maar waarachtig lachen bestaat alleen bij de gratie van de aanwezigheid van ernst en verdriet. Zoals het lachen, een uitademing is en ons astraallichaam verwijdt en reinigt, zo perst het huilen wat op de inademing gaat juist het astrale lichaam samen en bind het meer aan het fysieke-lichaam. Het is eveneens een reiniging van de ziel, waarbij oude pijn uit het astrale gebied wordt geperst.
Lachen en huilen zijn beiden een uitdrukking van diepe innerlijke geestelijkheid van het menselijke ik en nodig om stevig op de aarde te kunnen blijven staan.

Rudolf Steiner zei over de humor het volgende; (7)

`Mensen kunnen zich alleen naar het geestelijke opheffen zonder eigenbelang en zonder egoïstische sentimentaliteit. Alleen door het reinigen van de ziel, wat zonder Humor niet mogelijk is, kan men de geestelijke wereld benaderen`.

 

Door het reinigen van onze ziel komen we de geestelijke wereld nader en leren we aanvoelen dat we niet omgeven zijn door louter dode materie, maar door levende geestelijke wezens, de elementairen. Zij staan tussen hemel en aarde in, kennen geen dualiteit, alleen verbinding en vormen door hun scheppingswerk een brug tussen de materie en de geestelijke wereld.

 

Ontwikkelen van een nieuwe tijdsgeest in samenwerking met de natuurwezens
(Zie ook nieuwsbrief 4; Een toekomst naar bewust samenwerken met natuurwezens.)
Is de mens van goede wil en bereid aan zichzelf te werken gaan de natuurwezens daarop in. Waar het maar mogelijk is maken ze de mens wakker voor de geest.
Ze houden je, door het scheppen van allerlei situaties, een spiegel voor en laten je met humor naar je zelf kijken. Het wezen van de Wereld-humor (zoals boven beschreven) is een van hen. Het is een hoger elementair wezen die aarde en waterwezens, die het dichtste bij de mens staan, aanstuurt.
Vooral de Gnomen, maar ook de Undinen kunnen je heerlijk voor de gek houden. Om hun scheppingswerk te kunnen doen moeten ze zelf steeds in beweging blijven om niet te verstarren (hun grootste angst). Daarom zijn ze er op uit om ook de mens uit oude patronen die onbeweeglijkheid (verstarring) veroorzaken, los te maken.
Als je ervoor open voor staat, kan je voelen wanneer ze met je bezig zijn. Zit je te veel in je hoofd, beginnen er allerlei dingen fout te gaan. Wat je vast hebt valt uit je handen, morsen, struikelen, in de hondenpoep staan of vogelpoep op je nieuwe jas (allemaal eigen ervaringen hoor). Hier zijn de gnomen flink aan het werk om je weer bij de les te halen. Ga je er op letten en besef je wat ze aan het doen zijn is het leuk en zal je meer plezier beleven en kunnen lachen (in plaats van irriteren) om je eigen dommigheid/starkoppigheid.
Ten slotte nog over het belang van het verlangzamen van ons levenstempo;
Alles wat we met aandacht en zorg verrichten legt al een verbinding tussen materie en geest.
Daar hoef je niet helderziende of helderhorende voor te worden, dat kan je voelen. Het schept rust, warmte en harmonie om je heen. Dit is een weldadig aanvoelende energie die zowel de mensen om je heen als ook de natuurwezens nodig hebben om gezamenlijk te kunnen werken aan een nieuwe toekomstige aarde ontwikkeling.


(1) Bernard Lievegoed, (1905-1992), pedagoog, psychiater, hoogleraar en organisatieadviseur was een krachtige inspirator achter de ontwikkelingen van Nederland. Als erkenning hiervoor ontving hij in 1983 de gouden Ganzenveer. Zijn kracht lag om vanuit de geesteswetenschappen mensen te inspireren voor nieuwe initiatieven.
(Zie over zijn boeken uitgeverij Christofoor)
Dr. Bernard Lievegoed uit; De redding van de ziel. Bldz. 67 en Dr. Bernard Lievegoed in Mensheidsperspectieven. Bldz19 De grote geestesstrijd.

 

(2)Het Goetheanum is het wereldcentrum van de wereldwijd verspreide antroposofische beweging. Het is de Michaëls school voor, de door Rudolf Steiner op aarde geïnitieerde Geesteswetenschappen. Het gebouw zelf is een uitdrukking van de gehele aarde ontwikkeling. Het werd gebouwd naar het model dat Rudolf Steiner, kort voor zijn ziekte en overlijden in 1925 nog heeft vervaardigd. In het tijdschrift de Verwachting geeft Hans Stolp uitleg bij de glas vensters die in de grote zaal van het Goetheanum te zien zijn. (Het eerste deel is te vinden in nr. 98) Losse nummers te verkrijgen op de zaterdagse lezingen in Amersfoort of te bestellen bij de stichting de Heraut, www.stichtingdeheraut.nl

 

(3)Sergej O.Prokoffief, Die Skulpturgruppe Rudolf Steiners Eine Offenbarung des geistigen Zieles der Menschheit und der Erde Seite 31, Verlag am Goetheanum.

 

(4)In de geesteswetenschap worden er drie categorieën onderscheiden. De Luciferische-wezens, afgevallen engelen, de Ahrimanische wezens, afgevallen aartsengelen. De Asoera´s, afgevallen Archaïsche wezens.

 

(5)Hans Stolp, De grote Aartsengel Michaël, Hoofdstuk 10, De incarnaties van Lucifer de Christus en Ahriman.

(6)GA 59 Methamorphosen des Seelenlebens Band 2 S. 50 t/m 56 (Over Lachen en Huilen)

(7)GA 181 S. 43 Bewußtseins- Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft (Erdensterben – Weltenleben)

*(Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs is het niet toegestaan teksten of foto ́s voor andere doeleinden te gebruiken.)