Verwachting Nr. 109                                                                  dec.2023    

     
                             Een bezinning op de oorlog in Oekraïne
                             Een zoektocht naar het juiste midden …
                              

                             en de verschijning van een boek


        Lieke Schwaiger – Dijkstra en Roland Schwaiger
 
 
Lieke Schwaiger-Dijkstra en Roland Schwaiger zijn zeer geraakt door het boek van Ton Jansen: De sleutel ligt in Washington. Ze werden er zelfs zo zeer door geraakt dat ze dit boek graag in de handen zien van alle lezers van Verwachting. Je krijgt daardoor inzicht in de achtergronden van de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In bijgaand artikel leggen ze uit waarom dit boek zulke belangrijke informatie biedt. Juist omdat zij in Oostenrijk – en dus in Midden-Europa – leven is het voor hen belangrijk steeds weer te zoeken naar het juiste evenwicht tussen Oost en West.
Van de redactie


Als we naar het nieuws kijken en horen welke maatregelen er allemaal genomen werden (worden) om Rusland te straffen voor zijn daden en de Oekraïne te helpen om tegen zijn agressor stand te houden, voelen we heel duidelijk: Dit biedt geen enkel perspectief voor vrede. Maar hoe moet het dan wel?
De wereldsituatie vraagt om een nieuwe ontwikkeling, waarbij er meer begrip komt voor de grote verschillen tussen de Oost-Europese en West-Europese cultuur, die nu diametraal tegenover elkaar zijn komen te staan.
In ons persoonlijk leven komen wij (de schrijvers van dit artikel) de verschillen tussen Oost en West ook in sterke mate tegen omdat we beiden in een andere cultuur – Oostenrijk en Nederland – zijn opgegroeid. Willen we de Oost-West crisis in de wereld om ons heen leren begrijpen, is het van essentieel belang dat we ons inleven in de ander/het andere volk/het andere land.


Er is niemand die ons vertelt hoe we dat moeten doen. Gelukkig incarneren er steeds vaker mensen op aarde die ons deze weg voorleven en/of zijn voorgegaan. Kenmerkend voor zulke hogere ingewijden is hun grote interesse in alles wat er op aarde gebeurt. Zij zullen nooit een éénzijdig standpunt innemen, maar onvermoeibaar de weg van het midden, de weg van verbinding en verbroedering/verzustering zoeken. Dat doen zij door zich zoveel mogelijk in te leven in de ander of de andere situatie. Daarmee gaan zij ons voor op een nieuwe weg, de weg van de nieuwe mysteriën, ook wel de nieuwe inwijdingsweg genoemd. Deze nieuwe weg is de weg van het midden.

 

Een dilemma
Wij vroegen ons af: hoe kunnen we ons inleven in de huidige crisissituatie, als we de ware feiten en gebeurtenissen niet kennen? Want de nieuwsberichten zijn vaak onvolledig, éénzijdig en dus ook niet betrouwbaar. Het lukte ons gewoon niet om met deze informatie onbevooroordeeld naar beide kanten te kijken. Laat staan een eigen mening en/of gedachten te vormen over allerlei kwesties en getroffen maatregelen, zoals wapenleveranties aan de Oekraïne, of het isoleren van de Russische wereldhandel. Het voelt allemaal niet juist. Er is daarin niets van een middenweg, verbinding of vermenselijking te vinden.

 

Een nieuw boek
En toen kwam er ineens toch een antwoord op onze vraag. Op 9 maart jl. verscheen er een nieuw boek, geschreven door Ton Jansen 1. Drie dagen later lag het al bij ons in Oostenrijk op de deurmat. De uitvoerige en veelzeggende titel luidt:
De sleutel ligt in Washington - achtergronden van de oorlog in Oekraïne en blik op de toekomst van Europa - Een oproep tot bezinning.
 
Bij het openslaan van het boek vonden we direct al iets wat onze aandacht trok.
Ton Jansen vertelt in zijn voorwoord, dat vanuit een gesprek met Russische vrienden het idee ontstond om een artikel te schrijven. Zij voelden gezamenlijk de dringende noodzaak om de eenzijdige berichtgeving en de daarbij behorende algemene oordeelsvorming te doorbreken. Maar wat aanvankelijk een artikel zou worden groeide uit tot een heel boek. We vermoeden dat dit mede door begeleiding vanuit de geestelijke wereld gebeurde. Want ieder mens die opstaat voor de waarheid en daarmee tegenkracht geeft aan de eenzijdigheid waarmee Ahriman probeert de heerschappij over de wereld te veroveren, krijgt alle steun en hulp vanuit de geestelijke wereld.

 

Wat het boek met ons deed
Het is niet de bedoeling om op deze plaats de inhoud van het boek weer te geven, daarmee zouden we het uitgebreide onderzoekswerk wat de schrijver ervoor gedaan heeft, tekortdoen. Wel willen we vertellen wat het in ons teweeg heeft gebracht.
We hebben met name het werk van Ahriman, die achter de schermen druk bezig is om op alle gebieden onrust en verdeling te zaaien, beter leren zien en herkennen. Dat gebeurt namelijk op zo´n subtiele en uitermate intelligente wijze dat je het niet direct door hebt. Verder werden we ons pijnlijk bewust van hoe weinig we op de hoogte zijn van de ware feiten en gebeurtenissen.
Wat we bijvoorbeeld niet wisten en wat ons bijzonder trof is het feit dat regeringsleiders uit het westen zich in het verleden niet hebben gehouden aan afspraken en gedane beloftes aan Rusland. Je hoeft je maar een soortgelijke situatie in je eigen leven voor te stellen, dan weet je hoe akelig dat voelt. Het heeft Rusland dan ook ten aanzien van het Westen een onveilig gevoel gegeven en daarbovenop ook nog eens het gevoel te zijn bedrogen.
De beschrijvingen in het boek over de ontwikkelingen in de Oekraïne deden ons beseffen dat het een jong (pas 30 jaar zelfstandig) en onervaren land is. Ook werd ons duidelijk dat dit land – op zoek naar een weg om de verschillende bevolkingsgroepen in Oost en West-Oekraïne met elkaar te verbinden – vanuit deze onervarenheid fouten heeft gemaakt.

 

Al lezende werd ons duidelijk hoe groot de invloed van Amerika op Europa was en nog steeds is. Dit is één van de belangrijkste oorzaken dat Europa het gevoel voor haar uiteindelijke bestemming steeds meer heeft verloren. Namelijk: de opdracht om Rusland als buurland en natuurlijke bondgenoot te leren accepteren. Hierin zagen we duidelijk de rol van Ahriman, die vanuit Amerika sluipend en haast ongemerkt op Europa inwerkt. 
Het boek De sleutel ligt in Amerika laat ons zien dat de regering van Amerika een sleutel in handen heeft om de deur naar vrede te kunnen openen.

Deze sleutel tot vrede ligt ook in ons eigen hart als we ons niet meer laten verleiden tot het vellen van een oordeel en/of een eenzijdige mening. Zoals gezegd: dat is de nieuwe mysterieweg, die ook wel de weg van het midden, de weg van Christus wordt genoemd.
 
Voetnoot  
1 Ton Jansen heeft zich als vertaler en uitgever van de boeken van Sergej O. Prokofieff lange tijd
beziggehouden met de geestelijke achtergronden van Rusland, Europa en Amerika.
 
 

Een Bezinning Op De Oorlog In Oekraine Docx
Word – 17,6 KB 24 downloads
Een Bezinning Op De Oorlog In Oekraine Pdf
PDF – 148,9 KB 31 downloads