De natuurwezens vragen ons mensen om ze uit de sprookjessfeer te halen naar de volwaardige scheppende wezens die zij zijn. Ook vragen ze ons om leiding, nu heel langzaam de engelen zich uit hun wereld terugtrekken en het bedoeld is, dat de mens deze leidinggevende taak leert over te nemen. De natuurwezens willen gehoord en gekend worden zodat ze die plaats krijgen die hun toekomt en wel als volwaardige en onmisbare scheppende wezens, zonder wie het leven van mens, dier, plant, mineraal en aarde niet mogelijk is. De natuurwezens hebben de dringende vraag aan ons mensen, om kennis te nemen van wie zij zijn en wat zij doen. Als wij ons nu gaan verbinden met de wereld van de natuurwezens, wat een belangrijke taak van de mens wordt zowel nu als in de toekomst, dan zijn er een aantal dingen nodig om te weten.                                                                                                                                                        

1 Zij zijn de werkers voor de scheppingskracht. Je zou ze ook de uitvoerende scheppingskrachten kunnen noemen.

2 Zij zijn de bemiddelaars tussen hemel en de aarde. Leggen daarmee een levende verbinding tussen geest en materie.

3 Met hun bewustzijn werken ze met de energiestromen van de etherische wereld van de vier oer- elementen aarde, water, lucht en vuur. En omdat ze met de elementen werken worden ze ook wel elementaire wezens genoemd.

4 Zoals er engelen hiërarchieën zijn, zijn er in de wereld van de natuurwezens ook hiërarchieën. waarin hoger opgeleide en oudere natuurwezens zorg dragen voor de minder ontwikkelde en jongere natuurwezens. Voor elk vakgebied is er in de elementaire wereld een deskundige te vinden.

5 Ze zorgen voor evenwicht en harmonie in alle groei en scheppingsprocessen, of dat nu in de etherwereld is van een natuurlandschap, van ons eigen menselijke lichaam, het huis waarin we wonen of zelfs de auto waarin we rijden.

6 De engelenhiërarchieën hebben een deel van hun wezen afgesplitst waaruit de natuurwezen- hierarchie is ontstaan.

7 Nu in onze tijd de engelen zich beginnen terug te trekken uit de wereld van de natuurwezens  verschuift  hun taak langzaam door naar de mens.

8 Aartsengel Michael is sinds 1879 aan het bewind en hij spoort de mensen aan om het aardse denken met het hoofd met het hart te verbinden. Deze harte energie in ons denken, dit harte-denken is nodig voor het evolutie proces voor de aarde en daarom ook nodig om contact op te kunnen nemen met de natuurwezens, zodat er vanuit die harte verbinding een bewuste samenwerking kan ontstaan.

9  In 1911 heeft Rudolf Steiner tijdens een voordracht op19 september 1911 in Locarno gezegd dat de verschijning van de Christus in de etherische wereld gekenmerkt wordt door nieuwe mogelijkheden. De sluier tussen de geestelijke wereld en die van de materie wordt steeds meer doorlaatbaar, waardoor een natuurlijke helderziendheid/heldervoelendheid voor de mensen mogelijk is. Ook, zo vertelt hij, zullen in de natuur tegen het einde van de 20ste eeuw een geheel nieuwe soort van natuurwezens tevoorschijn treden, die als dienaren van Christus zullen werken. En precies zo is het gebeurd. Rond het jaar 2000 zijn verschijningen van Christus-natuurwezens in de etherische wereld waargenomen.