Wat is geestkracht en hoe kunnen we die ontwikkelen?
 
Lieke Schwaiger-Dijkstra.                                                             
 
Soms gebeurt er in een ontmoeting met iemand iets bijzonders. Het voelt als een buitengewoon moment waardoor je weet, dit heeft een diepere betekenis. Zo ontstond in een telefoongesprek met een vriendin de vraag wat zijn nu eigenlijk genezende krachten? En waar halen we deze krachten vandaan?
Nu ben ik zelf nooit ernstig ziek geweest, maar heb mij door mijn overgevoeligheid wel vaak ziek gevoeld. Dus moest ik altijd ergens de kracht vandaan halen om me staande te houden. Ik weet niet meer hoe vaak ik mijzelf een soortgelijke vraag gesteld heb, maar wel dat naarmate de tijd verstreek er steeds meer antwoorden en inzichten kwamen. Ik begreep dat geestkracht de basis is voor genezende krachten, zowel voor onszelf als ook voor de wereld.
Dat wil niet zeggen dat een lichamelijk lijden zomaar van de baan is, maar door geestkracht leer je het lijden beter te dragen en krijg je meer inzichten in het hoe en waarom.  

 

Aartsengel Michaël is een op de achtergrond altijd aanwezige kracht. Hij vraagt ons om met moed en vertrouwen door alle levenslessen heen te gaan.
Hij helpt ons ook om bij een ontmoeting – zoals boven beschreven – wakker te worden voor de geestelijke bedoeling voor alles wat er in het leven gebeurt. Daarmee helpt hij elk mens die daarvoor open staat de weg naar de geestelijke wereld – de bron waaruit we oorspronkelijk vandaan komen – weer terug te vinden.
Door de vraag van deze lieve vriendin ontstond een dieper besef van de belangrijke rol die deze vraag in ons beider leven speelt en ik besloot het vanuit mijn eigen beleving op te schrijven om het met meer mensen te kunnen delen.
 
De weg naar binnen, naar zelfinzicht
Een andere betekenisvolle ontmoeting had ik lang geleden met een – door het leven wijs geworden – vrouw. Zij beschreef deze weg naar binnen met een oud spreekwoord: op de bodem van de put liggen de parels en de edelstenen.
Zij gaf daarmee aan dat op de bodem van onze ziel, dwars door alle pijn en moeilijkheden van het leven heen, geestelijke krachten te vinden zijn, die als parels en edelstenen ons levenspad verlichten/lichter maken. Daarin slagen we alleen – zo sprak zij – als we ophouden met onze vinger naar anderen te wijzen en in ons eigen hart op zoek gaan naar de onvolkomenheden die daar te vinden zijn. Alleen op die manier kunnen we ons met geestkracht lichter en sterker maken. Dat het haar gelukt was straalde uit haar hele wezen en ze was een zegen voor de wereld en voor iedereen die haar ontmoette.
Dit spreekwoord en de innerlijke verbinding die ik met haar heb – ook na haar sterven in 2009 – begeleiden mij tot op de dag van vandaag.
Het is geen gemakkelijke weg, want ons ego – het lagere zelf – zoekt altijd redenen om zichzelf te rechtvaardigen. Ons hogere zelf daarentegen streeft ernaar de ander te willen begrijpen. Zolang we anderen nog verantwoordelijk maken voor onze gevoelens wordt er een lijdensweg vol strijd gecreëerd. En wat dat betekent zien we duidelijk in de wereld om ons heen. Richten we onze blik naar binnen en bevragen we ons eigen hart dan gaan we de nieuwe inwijdingsweg; de weg die ons terug naar huis, de geestelijke wereld leidt.
 
Een ontmoeting met Rudolf Steiner
In de tijd dat Rudolf Steiner op aarde leefde waren er veel mensen die een persoonlijke ontmoeting met hem hadden. Tot ons geluk zijn daar veel verslagen van te vinden.1 Iets wat mij hierin bijzonder raakte was het verhaal van Adelheid Petersen.
Zij vertelt over een persoonlijke ontmoeting met Rudolf Steiner waarin hij de occulte betekenis van onder de regenboog staan uitlegt.
Bij deze ontmoeting had Adelheid Petersen een brief mee van een vriendin waarin deze om uitleg vroeg over een droom die zij had en die haar erg verontrustte. De droom voorspelde zware beproevingen voor haarzelf en haar dochtertje, maar deze konden worden afgewend als zij onder de regenboog zou gaan staan. Rudolf Steiner legt deze droom als volgt uit:
Onder de regenboog staan betekent met lichaam en ziel de geesteswetenschap levend maken in je persoonlijk leven. Leven en oefenen zoals het in mijn boek beschreven staat, Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden. Het is een levensoefening, een reiniging van het hele wezen. Met je hele mens-zijn werkelijk geesteswetenschap leven. Dat betekent occult gezien `onder de regenboog staan`. Voel maar hoe de loutering en harmonisering van het innerlijke wezen daarin leeft.
 
Maar zo zegt hij:
De vrouw die dit gedroomd heeft zal dit niet doen, zoals zo velen dat niet zullen doen. Het is zo ongemakkelijk, want je kunt zo weinig schitteren in de buitenwereld met deze stille, tientallen jaren van werken aan jezelf. Met jarenlange pogingen om misschien een kleine zwakte in het karakter of een slechte gewoonte te overwinnen valt niet veel eer te behalen. De mensen geloven nog niet dat een enkele verandering in het eigen wezen een grote betekenis heeft. 2
 
Bij dat laatste kwam meteen in mij op hoe veel moeite het me vaak kost om te geloven in wat ik ervaar en voel. We zijn zo opgegroeid in een wereld waarin alleen wat zichtbaar is gewaardeerd wordt. Heel onnatuurlijke eigenlijk omdat we buiten ons fysieke lichaam voor het grootste gedeelte uit niet-zichtbare geestelijke lichamen bestaan.
 
Een oud weten wordt weer bewust
Rudolf Steiner maakt ons weer vertrouwd met ons eigen ware menszijn. Door studie van zijn werk dat hij in onnoemlijk veel geschriften heeft nagelaten – verbinden we ons met een kosmische wijsheid die direct van de sterren en de planeten komt. Deze wijsheid heeft een helende werking op onze ziel, omdat zij in deze kosmische wereld eveneens haar thuis heeft. Studie van de wetenschappen van de geest inspireert ons om in onszelf op onderzoek uit te gaan. Door studie wordt een oud weten – dat in ons en in de wereld om ons heen sluimert – gewekt.
 
Nu weten veel mensen ook (net als ikzelf trouwens) dat boeken/voordrachten van Rudolf Steiner niet eenvoudig zijn om te lezen. Ze zijn geschreven in een taal die de eeuwigheid uitdrukt: – een kosmische taal – en geen ouderwetse taal zoals soms gedacht wordt.
Hans Stolp heeft door jarenlange – diep in zijn ziel doorleefde – studie, de impulsen van Rudolf Steiner voor mij en vele anderen opnieuw verlevendigd. Ook heeft hij de ware gedaante van Rudolf Steiner voor ons zichtbaar gemaakt, als een geestelijke leraar voor nu en voor alle toekomstige tijden. Hij heeft daarmee een innerlijke weg voorbereid, die wij nu ook zelf kunnen gaan.
 
Voelen wordt tot weten
Door kennis van de geestelijke wereld leren we steeds beter onderscheiden wat waar is en wat niet. Wat voorheen een gevoel was wordt door geestelijke kennis steeds meer tot een innerlijk weten gemaakt. Al meer dan honderd jaar is deze kennis voor ieder mens beschikbaar. Daarmee is een oud tijdperk afgesloten en is geloven op basis van onwetendheid voorbij.
 
De nieuwe/moderne inwijdingsweg
Studie en zelfkennis zijn twee belangrijke stappen op de moderne inwijdingsweg.
Het gaat er niet om dat we perfect worden, dat lukt gewoon niet. Wat telt zijn onze goede intenties, om deze weg te willen gaan. Dan staan we Aartsengel Michaël bij in zijn strijd tegen de onwaarheid.
 
Overdenkingen voor het ontwikkelen van geestkracht
 Geestkracht ontwikkelen we door het zuiveren van onze gedachten, onze gevoelens en onze wilsimpulsen. Dit zijn de drie instrumenten die door onze ziel heen werken.  Door hard te werken aan onszelf staan we onder de beschermende regenboog (Zie boven). Het bestuderen van de wetenschappen van de geest zoals Rudolf Steiner die op aarde heeft gebracht helpt ons daarbij.
 
Iedere keer als we verwonderd zijn en geraakt worden door de grote geestelijke geheimen/waarheden die Rudolf Steiner in de openbaarheid heeft gebracht, worden we innerlijk wakker gemaakt voor een hoger bewustzijn.
 
Het overdenken van geestelijke waarheden geeft levenskracht aan ons eigen etherisch lichaam en aan het etherlichaam van Moeder Aarde. Levenskracht is pure geestkracht dat ruimte schept voor harmonie en voor het vinden van oplossingen.
 
Onwaarheid/ kwaad daarentegen herken je ogenblikkelijk door de onrust die het veroorzaakt. Als we ons te veel met onwaarheden bezighouden worden we druk en verliezen ons enthousiasme/onze geestkracht voor het leven.3
 
Ontmoetingen en/of gebeurtenissen in ons leven die ons raken zowel in positieve als in negatieve zin, zijn karmische ontmoetingen. Soms word je herinnerd aan situaties uit een vorig leven of zet het een nieuwe persoonlijke ontwikkeling in werking. Aartsengel Michaël helpt ons om hiervoor wakker te worden zodat we de diepere achtergronden ervan leren begrijpen.
 
De sluier tussen de aardse en de geestelijke wereld wordt steeds dunner. Alles wat we denken, voelen en willen zal daardoor een steeds sterkere uitwerking hebben en het leven op aarde beïnvloeden. We moeten ons dus blijven realiseren dat we het zélf zijn, die óf liefde óf verdeeldheid zaaien. Met dit bewustzijn ontwikkelen we geestkracht om stevig in het leven te kunnen staan en worden we medescheppers van een nieuwe wereld!
 

Voetnoten
 
1. Erinnerungen an Rudolf Steiner bldz. 189 - Verlag Freies Geistesleben 1979 Dornach.                           
2. Lees meer over de occulte betekenis van ‘onder de regenboog staan’ in nieuwsbrief 8 op onze site    www.levenmetnatuurwezens.net                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.Over waarheid en leugenachtigheid `De theosofie van de Rozenkruisers` Rudolf Steiner GA 99 voordracht van      30.05.1907