Welke invloed hebben vaccins op ons etherisch-lichaam?
over natuurwezens die in ons immuunsysteem werkzaam zijn

 

Lieve mensen,

Veel mensen hebben geen goed gevoel bij de inentingsstrategie zoals die nu wordt gehandhaafd. Ook de vaccinaties zelf roepen veel vragen op. Dit is eigenlijk een heel natuurlijke reactie van mensen die aanvoelen dat er zoveel meer is dan alleen de zichtbare wereld. Dat oplossingen niet alleen in materiële zin gezocht moeten worden maar dat er geestelijke aspecten bij betrokken horen te zijn. Want of we het ons nu bewust zijn of niet, de mens is een geestelijk wezen en bestaat niet alleen uit een fysiek lichaam, maar ook uit een etherisch- en astraallichaam met daarin ons hoger zelf, waarmee we in directe verbinding staan met de geestelijke wereld. (We zijn uit de geestelijke wereld geboren en keren daarheen na onze dood weer terug.)
In ieder mens is dan ook de kiem en natuurlijke aanleg aanwezig om een geestelijke ontwikkeling door te maken.
Voor de toekomst van mens en aarde is het van groot belang dat we leren beseffen dat we zelf grote invloed op ons etherisch-lichaam (ons levens-lichaam) hebben en dat wij, net als al die geestelijke wezens om ons heen, zelf ook scheppende wezens zijn.

 

 

Geestelijke wezens die ons immuunsysteem dragen
In alle levensprocessen zijn geestelijke wezens werkzaam, dus ook in ons etherisch lichaam. Hierin zijn geestelijke wezens te vinden, die komen en verdwijnen al naar gelang onze levensinstelling. Zij dragen alles wat wij denken, voelen en willen en bepalen daarmee ons levensgevoel, onze levensenergie. Zij voeren onze impulsen uit en lossen weer op als ze niet meer aangestuurd worden. Het is dus een komen en gaan van geestelijke wezens die om ons en door ons heen werkzaam zijn. Dit is ons eigenlijke immuunsysteem. (zie ook Nieuwsbrief 9 Het coronavirus en onze gedachten wereld -over geestelijk wezens die wij zelf scheppen)
Door de situatie van corona is ons etherisch lichaam en daarmee onze directe verbinding met de geestelijke wereld in gevaar.

 

De invloed die vaccins op ons levenslichaam hebben
Rudolf Steiner heeft in zijn tijd, dus al honderd jaar geleden gewezen op een aankomend gevaar. Hij beschreef dat er in de toekomst vaccins zullen ontstaan die op de geestelijke lichamen van de mens grote invloed zullen uitoefenen. (1) (2)
Hij sprak zich nooit voor of tegen vaccineren uit, want eenzijdigheid is iets wat niet past in een esoterische levenshouding. Hij vond het beter zorgvuldig af te wegen wat in de gegeven persoonlijke situatie prioriteit had. Het doormaken van een ziekte (kan ook een karmische oorzaak hebben, en er iets uit een vorig leven mag worden opgelost) of juist het inenten tegen een ziekte waardoor in sommige gevallen een verhoogd risico van blijvende gevolgen vermeden kan worden. Voor kinderen bijvoorbeeld kan het doormaken van bepaalde kinderziekten een aardingsproces zijn, wat nodig is om stevig op aarde te leren staan. Vaccineren betekent een ingreep in het natuurlijke ontwikkelingsverloop van de mens. Rudolf Steiner was van mening, mocht er toch tot inenting besloten worden, het van groot belang is dat er een geestelijke ontwikkeling of opvoeding tegenover staat om daarmee het evenwicht en de harmonie in het lichaam zo goed mogelijk te herstellen.


Nieuwe methoden om vaccins te ontwikkelen, zoals nu voor het coronavirus, bestonden toen nog niet. Maar hij voorspelde en waarschuwde dat er in de toekomst een tendens zal ontstaan waarin het spirituele, het geestelijke, het liefst wordt afgedaan als gekkigheid en waanzin. Om dit (in onze tijd zeer zeker bestaand oordeel) nog te versterken, zal men proberen speciale vaccins te ontwikkelen. Want zo zei hij;

Zoals er vaccins gemaakt zijn om de mens tegen ziekte te beschermen, worden er ook vaccins ontwikkelt die het menselijke lichaam zo beïnvloeden dat spirituele neigingen van de ziel geen houvast meer vinden.

Het probleem waar Rudolf Steiner op gewezen heeft zijn vaccins die via het immuunsysteem op een diepe wijze ingrijpen in de organisatie van het etherische lichaam om deze te beschadigen. Daardoor worden niet alleen de levenskrachten van de mens verzwakt, maar ook het levendige denken wordt ingeperkt. Ons denken is zeer nauw verbonden met ons beeldend en scheppend vermogen. Bij elke gedachte die we hebben, ontstaan beelden die door geestelijke wezens gedragen worden, waarmee we ons eigen levensgevoel scheppen.
Door beschadiging van het etherlichaam, het krimpt als het ware in, wordt dit beeldend scheppend vermogen gedempt en sterk aan het fysieke lichaam gebonden. Het is dan veel moeilijker om een begrip voor de ziel en de geest te ontwikkelen. Maar ook wordt het moeilijker om met je eigen scheppende denken immuniteit tegen alles wat er om je heen gebeurt te ontwikkelen. Of dit nu een virus is of een andere vorm van negativiteit.

 

Onze genen zijn de snaren die de melodie van ons hoger zelf laten klinken (dr. Volkert Fintelmann)
In de op materie gerichte wetenschap heerst de algemene opvatting dat het corona virus zo gevaarlijk is dat er met gen gemanipuleerde stoffen gewerkt moet worden om dit virus de baas te worden. (3)
Als je beseft dat onze genen (en DNA), wat ook blijkt uit de uitspraak van dr. Fintelmann ons meest unieke, heilige en goddelijk erfgoed is, dan kan je begrijpen dat vaccins met gemanipuleerde genen een behoorlijke chaos kunnen veroorzaken.
Alles wat onnatuurlijk en door de mens gemanipuleerd wordt, veroorzaakt onevenwichtigheid. Je kunt dit in alle levensgebieden terugvinden, of het nu in de natuur is of in het menselijk lichaam, alles raakt uit balans en de uitwerking daarvan op lange termijn is nog niet zichtbaar.
Bij elke nieuw geproduceerde stof, dus ook bij een vaccin ontstaat een etherisch veld. Je kunt dit beschouwen als een geestelijke omhulling, een trilling die door een geestelijk wezen gedragen wordt. Grijpt de mens in door bestaande natuurlijke processen te manipuleren met gen-gemanipuleerde stoffen, ontstaan er in deze etherische omhullingen geestelijke wezens die niet uit goddelijke scheppingskracht en hoogste moraliteit voortkomen, maar uit een lagere scheppingskracht, die van Ahriman. Dit wezen wil het liefst dat de mens zich alleen aan de materie bindt en de geest vergeet. (zie ook Nieuwsbrief nr. 7 over de opbouwende en afbrekende krachten en wat ahrimanische wezens niet verdragen)
Het ontstaan van zo´n lager geestelijk wezen, ook wel een wezen uit de onder-natuur genoemd, veroorzaakt grote onrust onder wezens die met de bovennatuurlijke goddelijke scheppingskracht in verbinding staan.
Als je om je heen kijkt en ziet wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt, dan weet je dat Ahriman, zoals dat bij een marionettentheater ook het geval is, de touwtjes stevig in handen neemt. (4)

 

Hoe kunnen we ons zelf beschermen
Er zijn mensen die misschien toch kiezen voor een inenting tegen het corona virus. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Deze brief is ook niet geschreven om er totaal tegen te zijn. Meer om inzicht te geven wat het inhoudt en ook wat je er zelf als compensatie tegenover kunt stellen.
Ieder mens die de intentie heeft, een weg van geestelijk bewustzijn te gaan en steeds weer met vallen en opstaan door zijn bestaansangst heen gaat en er niet voor op de vlucht slaat, die schept met zijn denken, voelen en willen geestelijke wezens die een liefdevolle stroom in de etherwereld van moeder aarde brengen. Er ontstaat daardoor ook een levende verbinding tussen de geestelijke wereld en je ziel. Door dicht bij je eigen waarachtigheid te blijven, word je zielenkracht, je geestkracht versterkt. Dit is onze natuurlijke bescherming tegen alle invloeden van buitenaf.

Rudolf Steiner sprak op een van zijn laatste lezingen voor de jeugd (Arnhem 20 juli 1924);
De wereld moet vanuit zijn grondvesten nieuw geordend worden en daarbij hoort een denken dat met geestkracht met moed en bereidwilligheid om offers te brengen gevuld is. (5)

 

Een Perzische Christus-legende
Wat mij raakt en keer op keer weer op het rechte pad zet is de legende over Christus die met zijn leerlingen aan de kant van de weg een dode hond zien liggen die al in vergaande staat van ontbinding verkeerd. De leerlingen wenden vol afgrijzen hun blikken af. Christus zelf blijft staan en bekijkt het dier aan alle kanten en zegt; wat heeft hij prachtige witte tanden.

 

(Door het zoeken van het positieve wat in elke situatie, hoe vreselijk ook, te vinden is, ontwikkel je geestkracht. Het betekent niet dat je geen kritiek mag hebben, maar wel dat je leert zien dat in al het boze ook het goede te vinden is.)

 

Het is me wel bewust dat veel nog niet gezegd is over dit thema. Maar ik hoop dat mensen geïnspireerd raken en verder op zoek gaan naar bewustwording over wat er nu eigenlijk gaande is. Er is een grote waarheid die we daarbij goed in gedachten moeten houden. Met strijd en oordeel (van kijk daar eens hoe fout ze het allemaal doen), roepen we ahrimanische-wezens (geesten van de duisternis) op, want die houden er zo van als we onrust en verdeling zaaien.Met onze liefde daarentegen jagen we ze op de vlucht.                                                                                                                                         En liefde kunnen we alleen ontwikkelen door hard te werken aan onszelf.

 

 

 

(1) Geistige Wesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen.
GA 178 S.90

(2) Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt, Der Sturz der Geister der Finsternis GA 177 S. 97

(3 Dr. Jens Edrich Antroposofisch arts, verteld in een interview (In het Duits) over de vaccins tegen het coronavirus en welke moeilijkheden die in het lichaam kunnen veroorzaken. https://youtu.be/MGgaQBfKScU

Een tweede interview met dr. Jens Edrich waarin hij vooral door zijn praktijkervaringen op een zeer praktische wijze inzicht geeft om de juiste weg te vinden in de corona situatie. https://youtu.be/20inTkjy9dE

Dr. Volker Fintelmann zegt over de genen het volgende:
Onze genen zijn de snaren die de melodie van ons hoger zelf laten klinken

(4) zie ook artikel Hans Stolp in het tijdschrift De Verwachting nr.98 De strijd om de ziel is begonnen. Of kijk op de site van de Heraut onder Het corona-Journaal Aflevering 7-De Corona crisis: de strijd is begonnen.

(5) Erinnerungen an Rudolf Steiner, bldz. 403- Gesammelt Beiträge 1947-1978 Herausgegeben von Erika Beltle und Kurt Vierl. Verlag Freies Geistesleben

 

 


*(Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs is het niet toegestaan teksten of foto´s voor andere doeleinden te gebruiken.)