Lichtbollen en Elementaire wezens

De Lichtbollen, ook wel “Orbs” genoemd, zijn hecht met de natuurwezens verbonden. Dit komt doordat de lichtbollen de opbouwende substantie voor de materie zijn en de natuurwezens - op heel eigen wijze - deze energie gebruiken voor hun scheppend werk; n.l. om  materie in vaste toestand te kunnen vormen. Deze lichtbollen zijn  onderdeel van het etherisch lichaam, de ether - de grote licht en energie huishouding - van alles wat leeft. Het is de  leven gevende substantie uit de kosmos, bekend als Prana, Chi of Ka . Zonder deze energie is er geen leven mogelijk.
De mens bestaat uit meer lichamen, als alleen uit het fysieke zichtbare lichaam.
We hebben als mens ook nog geestelijke jasjes meegekregen; dat zijn fijnstoffelijke lichamen die samen het lichtvoertuig - de aura - vormen.

Via deze fijnstoffelijke lichamen neemt de mens levensenergie  uit de kosmos op, en ook alle informatie en krachtstromen van de planeten en sterrenbeelden en is daardoor met alles wat leeft; mens, dier, plant, mineraal en de elementen en natuurwezens (elementairen ),verbonden. Zelfs de meest gewone steen in de rivier leeft en heeft een fijnstoffelijk lichtlichaam.

De natuurwezens of natuurkrachten, ook wel elementairen genoemd, zijn die wezens die in de natuur werkzaam zijn, om alle natuurlijke groeiprocessen tot stand te brengen. Deze fijnstoffelijke wezens hebben op aarde een bepaalde opdracht te vervullen volgens het plan van God. Ook zijn deze elementairen zeer beïnvloedbaar, want zij zijn ontzettend gevoelig voor de menselijke denkprocessen. Deze wezens leven, heel dicht bij ons in de etherische wereld en omdat onze gedachtenwereld ook etherisch is, registreren ze deze denktrillingen heel direct in hun etherisch lichaam. Deze hechte verbinding van de mens met de elementen en hun werkers de elementairen of natuurwezens is heel intensief, omdat het fysieke lichaam van de mens  uit de zelfde stoffen als die van de elementen is opgebouwd.

Wij mensen staan op een hogere trap in het plan van de evolutie en dragen daardoor verantwoording voor deze natuurwezens. Dat de mens met zijn gedachten kan scheppen is in de vergetelheid geraakt. Zowel de goede als de slechte gedachten komen direct weer in de materie tot uitdrukking. Dus hoe liefdevoller en positiever onze gedachtenwereld is, hoe meer onze moeder aarde weer haar evenwicht kan terugvinden.