Orbs en Elementaire-wezens


De ‘vergeten’ krachten in de natuur

Met een ten geleide van Hans Stolp en Harm Wagenmakers 

Dit “verwonderende” boekje geeft aan dat de sluier tussen de zichtbare- en onzichtbare wereld, de wereld van de geest, in onze huidige tijd steeds dunner wordt.
Dat betekent: dat de mens kennis mag nemen van de vele verschijnselen die achter de zichtbare werkelijkheid plaatsvinden. Als we leren invoelen in de prachtige wereld van de natuurgeesten en lichtenergie kunnen we de grote betekenis die deze wereld heeft voor alles wat leeft , beter gaan begrijpen.
De samenwerking van Orbs en natuurwezens (elementaire wezens) en hun invloed op ons mensen, de dieren en de elementen is een heel groots gebeuren.
Dit boekje laat op een eenvoudige wijze en directe manier zien hoe intens wij allen met deze geestelijke werelden verbonden zijn en hoe wij mensen met deze werelden kunnen samenwerken.
Eeuwen oude  kennis, samen met de intuïtieve ervaringen van de schrijvers, maken het tot een unieke, inspirerende informatiebron.

“Lieke en Roland Schwaiger laten ons zien hoe onze geestelijke ogen en oren ook in de stilte van de natuur tot ontwikkeling kunnen komen – en wel door je eerbiedig en aandachtig met de natuur te verbinden. Daarmee laten zij zien hoe de natuur ons tot gids kan worden op onze inwijdingsweg.”      Hans Stolp 

HELAAS! Het boek is uitverkocht en wordt door de uitgever niet meer in herdruk genomen!