LEVEN MET NATUURWEZENS


LEVEN MET NATUURWEZENS

Over wie zij zijn,
hoe zij werken
en wat zij van ons vragen.

 

Ten geleide


Het is frappant hoe snel de ontwikkelingen de laatste eeuw gaan. Dit betreft niet alleen die op materieel gebied, maar ook op spiritueel, geestelijk niveau. Als we alleen al kijken naar het omvangrijke item waar dit boek over gaat: Leven met de natuurwezens, valt het me op, dat het begrip natuurwezens niet eens voorkomt in de (vorige eeuw) gezaghebbende (tiendelige) encyclopedie Algemene Winkler Prins van 1957, ook niet in de later verschenen supplementen daarvan. Wel staat er de beschrijving van kabouter in met de volgende tekst: Kabouter, een uit de Germaanse volksreligie stammende aardgeest, die meestal als huisgeest voorkomt, doorgaans wordt voorgesteld als een oud dwergje met een puntmuts op het hoofd. In het nog levende volksgeloof speelt hij vrijwel geen rol meer, maar in de sprookjes is hij zeer bekend. In het supplement van 1976 van Algemene Winkler Prins wordt slechts gesproken over de kabouters als leden van een groepering, voortgekomen uit de Provobeweging, die de politieke Kabouterpartij vormden. Maar die hadden niets te maken met de natuurwezens, waar dit boek het over heeft. Als we nu, een goede vijftig jaar later, op internet kijken, vinden we vele websites die zich al dan niet commercieel bezighouden met natuurwezens. Ook verschijnen er in diverse landen boeken over dit onderwerp. Dat de aandacht tegenwoordig weer meer gericht is op deze elementaire wezens, vindt naar mijn mening zijn oorsprong in de voordrachten die Rudolf Steiner een eeuw geleden aan dit thema besteedde. Daarnaast is het voor mij duidelijk dat de menselijke evolutie zo ver is gevorderd, dat we eraan toe zijn om ons ook bezig te houden met andere niveaus dan alleen het menselijke.

Persoonlijk werd mijn interesse gewekt door het artikel Over orbs en elementaire wezens dat Hans Stolp publiceerde in het esoterisch tijdschrift Verwachting nr. 65 (december 2012 – februari 2013) en dat verlevendigd is door een aantal door Roland Schwaiger gemaakte foto’s met afbeeldingen van natuurwezens. In Verwachting nr. 77 (december 2015 – februari 2016) verscheen van de hand van Lieke Schwaiger-Dijkstra het artikel Natuurwezens dat een weergave was van haar interview met Thomas Mayer, de Duitse expert op dit gebied. In 2013 brachten Roland Schwaiger en Lieke Schwaiger-Dijkstra het boekje Orbs en elementaire wezens, de ‘vergeten’ krachten in de natuur uit. En nu dan dit prachtige boek Leven met natuurwezens.
Wat is nu het bijzondere aan dit boek? Het geeft geen theoretische beschouwing, maar wel een beschrijving van hun puur praktische ervaring van zo’n 25 jaar bewust leven met diverse soorten natuurwezens. Ik kan wel zeggen, dat we hun leven, zoals we dat duidelijk uit dit boek kunnen destilleren, kunnen zien als een voorbeeld van hoe we met de elementaire wezens kunnen omgaan, wat wij voor hen en zij vervolgens voor ons kunnen betekenen. Bovendien laten Roland en Lieke de dwarsverbanden zien met andere wezens en niveaus in de kosmos. Het lezen van dit boek verdiept dan ook ons bewustzijn, geeft ons meer inzicht en zicht op onze plek in de schepping, op de bedoeling en de loop van onze geestelijke ontwikkeling. Kortom een bijzonder boek over leven met natuurwezens waaruit tevens blijkt, dat zonder natuurwezens geen leven op aarde mogelijk is en dat respectvol omgaan met de natuurwezens een goed leven voor ons bevordert.


Ton Westenbroek
Hoofdredacteur tijdschrift Verwachting (2011-2016)

 

prijs € 14,50, bij uitgeverij Nearchus of via de boekwinkels